All Flourishing is Mutual

All Flourishing is Mutual

Expo

12:00 - 21:00

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

All Flourishing is Mutual

De tentoonstelling All Flourishing is Mutual onderzoekt onze verbondenheid met de natuurlijke wereld en bekijkt de onderlinge relaties tussen de mens en de meer-dan-menselijke wereld. Via planten, dieren en schimmels onderzoeken de deelnemende kunstenaars of de relatie tussen mens en natuur tot nieuwe hybride vormen en wederzijdse bloei kan leiden.

Er wordt werk getoond van zowel nationale als internationale, reeds bekende en opkomende kunstenaars: Mirte van den Bos (NL), Layla Durrani (VS), Sarah Fokke (NL), Jasper Griepink (NL), Queer Nature (VS), Liza Prins (NL), Sissel Marie Tonn (DE) en Ella Yolande (VK). Alle deelnemende kunstenaars gebruiken verschillende media; van video tot muurschildering, van gedicht tot installatie. De werken onderzoeken het thema van onderlinge verbondenheid, samenwerking en bloei; speculatieve symbioses tussen dierlijke, plantaardige en menselijke vormen; onze relatie met geneeskrachtige planten. 

De titel All Flourishing is Mutual is afkomsting van het werk van Dr. Robin Wall Kimmerer, hoogleraar Milieubiologie en lid van de Citizen Potawatomi Nation (een Noord Amerikaanse Inheemse gemeenschap en staat in het huidige Oklahoma). In 2013, schreef zij het boek Braiding Sweetgrass om aan te tonen hoe inheemse relaties tussen mens, plant en dier een voorbeeld kan zijn voor de toekomst. In haar boek laat ze ons kennismaken met het concept van de "Eervolle Oogst": Hoe de mens de geschenken van de natuur op een wijze en evenwichtige manier kan nemen en delen. En hoe wij onze menselijke 'gaven' ook weer aan de wereld kunnen teruggeven; zorg, aandacht, respect en liefde. 

Centraal staat een manier van leven op aarde waarin menselijke en niet-menselijke levens onderling een directe meervoudige relatie hebben. Kimmerer pleit tevens voor het samenleven in verwantschap, in plaats van het onderhouden van een eenzijdige relatie gestoeld op uitbuiting. Met de “Eervolle Oogst” vertelt Kimmerer dat de mens de natuur niet met rust hoeft te laten voor herstel, maar opnieuw moet leren hoe we ons tot haar kunnen verhouden, om zo - gezamenlijk - tot bloei te komen. 

All Flourishing is Mutual is gecureerd door Melkweg Expo curator Colette Olof, die hiervoor in samenwerking ging met deelnemende kunstenaar en co-curator Jasper Griepink.