Controle Alt Delete #7

Controle Alt Delete #7

Geweld tegen en door de politie...

Upstairs
gratis

toegang gratis na aanmelding via info@izi-solutions.com

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

Controle Alt Delete #7

Geweld tegen en door de politie...

In samenwerking met Amnesty International. Tijdens deze editie krijg je inzicht in de totstandkoming van cijfers achter de verhalen van geweld tegen en door agenten.

De avond bestaat uit twee onderwerpen:


Geweld tegen politieagenten
We gaan o.a. kijken naar de cijfers: neemt het toe of niet? de rol van de media over berichtgevingen van geweld tegen agenten en de impact op agenten. Dit gaan we doen samen met: 
- Frank Paauw: Landelijke portefeuillehouder geweld en Amsterdamse Politiechef 
- Jan Struijs: Voorzitter Nationale Politie Bond
- Jaap Timmer: Politiewetenschapper
- Marnix Eysink Smeets: Lector publiek vertrouwen en veiligheid aan Inholland
- Gerbrig Klos: Senior medewerker Amnesty Nederland

Geweld door politieagenten
In dit blok gaan we het hebben over geweld door de politie. Hoeveel mensen overlijden jaarlijks onder de verantwoordelijkheid van de politie? En hoe worden deze zaken beoordeeld? Ook gaan we het hebben over personen met 'verward gedrag'. Uit onze cijfers blijkt dat 'verwarde personen' over vertegenwoordigd zijn in de groep overledenen. Wat is hier de oorzaak van? Hierover gaan we in gesprek met:
- Rick Mol, Officier van Justitie parket Den Haag
- Bauke Koekoek: lector ‘Onbegrepen gedrag, veiligheid en samenleving’ bij de Politieacademie
- Joris van 't Hof: Projectleider deskundigheidsbevordering Politie & personen met verward gedrag
- Bert Stavenuiter: Directeur Ypsilon/MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid

De gehele avond wordt zoals altijd gehost door Dionne Abdoelhafiezkhan. We sluiten af met een spokenword samenvatting van Atta de Tolk