PHOTOVILLE NYC: Die lewe is nie reg vir my nie

PHOTOVILLE NYC: Die lewe is nie reg vir my nie

Farren van Wyk

Externe locatie
Gratis

Throughout parks and public spaces in New York City, USA

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

PHOTOVILLE NYC: Die lewe is nie reg vir my nie

Farren van Wyk

Melkweg Expo presenteert Farren van Wyk en haar project Die lewe is nie reg vir my nie op Photoville in New York City.

Farren van Wyk (1993) werd geboren in Salsoneville, Port Elizabeth, een paar kilometer van Schauderville, maar woont sinds haar zesde in Nederland. Ze bestudeert de bendecultuur van Schauderville sinds 2016 van binnenuit. Ze ontmoette mannen die hun identiteit vormden terwijl ze deel uitmaakten van een bende en die soms ook vreedzaam uit de groep stapten. Van Wyk ging meermaals terug naar Schauderville om te kijken hoe hun leven zich ontwikkelde terwijl het aantal bende gerelateerde misdaden steeds toenam. Ze toont de positieve en meer humane kant van een gemeenschap die steeds als agressief en gevaarlijk gestereotypeerd wordt en waar bendeoorlogen deel uitmaken van het dagelijks leven.

Toen Zuid-Afrika in 1994 een democratisch land werd veranderde de realiteit van de meeste Zuid-Afrikanen niet. Tijdens apartheid werd rassenscheiding geïmplementeerd en afgedwongen door middel van wetten en sociale regels. Kleurlingen (een term die verwijst naar mensen met een gemengd afkomst) werden naar afgelegen en verarmde buurten gestuurd. Criminaliteit nam toe en als gevolg daarvan namen groepen mannen de rol van politieagenten op zich. Deze groepen zijn sindsdien uitgegroeid tot bendes. Schauderville is een kleine wijk in Port Elizabeth, Zuid-Afrika en heeft de meeste bende gerelateerde activiteiten. Daarom is het een van de gevaarlijkste plekken in de omgeving.

Omwille van de covid-19, presenteert Photoville dit jaar een outdoor expo die 2 tot 4 maanden zichtbaar blijft in verschillende parken en publieke plekken van New York City.

Melkweg Expo presenteert Farren van Wyk samen co-curator Jenny Smets, United Photo Industries en met steun van the Consulate General of the Netherlands in New York.