Trippie Redd

Trippie Redd

Max

Prijs € 28,75*

Verplaatst

Dit programma kan vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis helaas geen doorgang vinden op deze dag, maar we zijn op zoek naar een vervangende datum. Kaarten en lidmaatschappen blijven geldig voor de nieuwe datum. Kaartkopers ontvangen per mail meer informatie over de verdere afwikkeling. Zodra een nieuwe datum gevonden is maken we deze bekend op onze website en in het Facebookevent en tevens ontvangen alle kaartkopers ook daarover een mail. (Dit is het verplaatste programma van 2 april)

* Excl. € 4 (maand)/€ 25 (jaar) verplicht lidmaatschap.

Let op: dit evenement is verplaatst

Trippie Redd

Big14 know what the f* going on!

‘Topanga’, ‘Dark Knight Dummo’, ‘Shake It Up’ en de lijst met hits gaat nog wel even door. We hebben het dan natuurlijk over niemand minder dan Trippie Redd! De rapper brak in 2015 door op 16-jarige leeftijd toen hij zijn eerste mixtapes dropte en tekende bij het label Strange Entertainment. Een jaar later bereikte Trippie’s mixtape ‘A Love Letter to You’ (ALLTY) de top 100 van de Billboard 200! Dit jaar kwam zijn tweede album '!' uit, dropte hij onlangs zijn nieuwe track ‘Love Me More’ én kondigde hij ‘ALLTY4’ aan. Don't sleep on this one! 

  • Het volledige tijdschema wordt hier vermeld zodra het rond is.
  • Tweet this


Melkweg tipt