Ultimate Science

Ultimate Science

A.I. & Robotica

Cinema

Prijs € 14,40

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

Ultimate Science

A.I. & Robotica

Sprekers: Dieter K. Hammer / Maria van Boekelen

In de serie 'Ultimate Science' worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door mainstream media vaak worden vermeden. Tijdens deze tweede editie hebben we het over Artificial Intelligence (AI) en Robotica. Een onderwerp waarbij veel mensen nog steeds denken aan de verre toekomst, maar waardoor ons huidige leven inmiddels al op verschillende manieren wordt beïnvloed.

Vanavond gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: Welke impact hebben AI en Robotica op ons huidige leven? Hoe zit in dat in de (nabije) toekomst? En: Moeten we ons zorgen maken om de ontwikkelingen op dit gebied? We zoomen onder andere in op de impact van ‘Surveilliance Capitalism’, veranderingen in het machtslandschap als gevolg van de ontwikkelingen van AI, het concept ‘Neuralink’ van Elon Musk en bedrijven die Big Data verzamelen en analyseren.

Sprekers vanavond zijn Dieter K. Hammer en Maria van Boekelen:

Dieter K. Hammer is emeritus hoogleraar technische informatica en software engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft de stormachtige ontwikkeling van de ICT, internet en social media van meet af aan mee gemaakt en raakte hierdoor steeds meer geïnteresseerd in maatschappelijke- en zingevings-vraagstukken. Na zijn emeritaat heeft hij zich vooral bezig gehouden met de spirituele achtergronden van moderne techniek in het algemeen en ICT in het bijzonder. In zijn optiek is het begrijpen hiervan de sleutel voor het verantwoord omgaan met techniek. Ondanks alle technische vooruitgang gaat het uiteindelijk om de sociale gevolgen en het behoud van de menselijke waarden.

Maria van Boekelen is onafhankelijk journalist en documentairemaker bij het onafhankelijk mediaplatform WeAreChange.nl. In 2018 produceerde ze samen met Maro Verheij en Gijs Verbeek de high impact documentaire Digitropolis. Een gedegen overzicht van de impact van AI, 5G en IoT op het (toekomstig) leven van alle dag.  In haar 'day-job’ adviseert Maria als gedragswetenschapper organisaties op het vlak van People Analytics.

  • 19:00 zaal open
    19:30 aanvang Ultimate Science
  • Tweet this
Machine Learning: Living in the Age of AI | A WIRED Film