While We Were Waiting

While We Were Waiting

A group show by the Photography Department of the Gerrit Rietveld Academie

Expo
Afgelast

12:00 - 17:00

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

While We Were Waiting

A group show by the Photography Department of the Gerrit Rietveld Academie

Een groepstentoonstelling van de afdeling Fotografie van de Gerrit Rietveld Academie.

Met werken van: Aino Lehtonen, Anton Shebetko, Athanasios Fakkas, Heleen Kosse, Michel Sylla, Samuel Simpson, Snorre Petlund, Andreas Marquart Frellesen, Antonia Sanchez Armendariz, Charlie Spiegelfeld, Jordi de Vetten, Romina Koopman, Simon Pillaud.

De afdeling Fotografie van de Gerrit Rietveld Academie is door Melkweg Expo uitgenodigd om een selectie projecten te tonen waar de studenten dit herfstsemester van 2021 aan hebben gewerkt.

While We Were Waiting is de eerste publieke presentatie van de afdeling na een periode van stilte, opgedwongen door de Covid pandemie. De titel verwijst naar onze collectieve ervaring van wachten op een nieuw begin en nieuwe kansen om ons werk met het publiek te delen.

De tentoonstelling presenteert een verscheidenheid aan onderwerpen, zoals verbondenheid en vervreemding, terreur en corruptie, verlangens en onzekerheden, herinnering en absurditeit, virtuele reizen en echte plaatsen, moederschap en erfenis, het portret en het standbeeld, totems en mensenrechten.

Studenten op de Rietveld Academie beschouwen niets als vanzelfsprekend. Zij worden aangemoedigd om een onderzoekende en kritische houding aan te nemen ten opzichte van vermeende tradities of conventies. Op de afdeling Fotografie zullen de meeste studenten fotografie als vertrekpunt, als referentiekader beschouwen, om hun medium vervolgens te verbinden met een breed scala aan verschillende praktijken, disciplines en materialen.

De volgende citaten uit de verschillende lesprogramma’s laten de diversiteit aan onderwerpen en methoden zien waarmee de studenten zich op uitnodiging van de afdeling hebben beziggehouden:

“Hoe breng ik iets in beeld dat niet direct voor mijn camera staat?
Hoe gaan we om met informatie die ons bereikt via onze schermen, onze nieuws feed?
Hoe verhouden wij ons tot iets dat buiten onze eigen directe fysieke omgeving bestaat?”

“Welke waarden wil ik dat mijn werk vertegenwoordigt? Wat is de waarde van mijn werk als kunstenaar? Hoe werkt de kunstmarkt? Wat is waarde in de context van dingen die steeds vaker los staan van materialiteit in traditionele zin? Hoe kan ik betaald worden voor mijn werk? Wat is de economie van internationaal kunstonderwijs?”

"Hoe zouden we de hypothetische toestand van 'een wereld zonder beelden' beschrijven, gerelateerd aan onze huidige persoonlijke behoeften, afhankelijkheden en gewoonten van beeldproductie en -consumptie? Welke betekenis hebben termen als 'seductive lies’ en ‘conscious blindness’ in de context van onze huidige cultuur die voor een groot deel wordt gestuurd en beïnvloed door het fotografische beeld?"

“Laten we breken met de normativiteit en laten we streven naar onze artistieke expressie in zijn pure vorm! Laten we duiken in de leegte van paradoxen, ons begeven in de ruimte tussen rationaliteit en absurditeit! Op zoek naar rauwe emoties, verbondenheid en authenticiteit!”

De gedachten en ideeën van deze vragen delen allemaal een beslissende relevantie voor het medium fotografie en de verbinding ervan met de samenleving: technologische afhankelijkheden, sociale identiteit, collectieve verantwoordelijkheden, dit alles wordt onderhandeld via onze hedendaagse beeldcultuur.

In de tentoonstellingsgids vindt de bezoeker een plattegrond en specifieke informatie over de individuele kunstenaars en hun werk.