Geplaatst op

Statement: Is dít cultuur voor iedereen?

Met het statement ‘Is dít cultuur voor iedereen?’ wil Summer Dance Forever (SDF) aandacht vragen voor het uitblijven van het inwilligen van de belofte op een volwaardige toetreding van urban arts en popmuziek tot de basisinfrastructuur (BIS). De Melkweg en vele andere organisaties en personen uit de culturele sector onderschrijven dit statement.

Minister Van Engelshoven (minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gaf in haar uitgangspuntennota voor de cultuurperiode 21-24 te kennen plek te willen maken voor meer genres die een breder en gevarieerder publiek bereiken, door ruimte te maken voor festivals en ontwikkelplekken in alle disciplines en sectoren. Dit is echter niet terug te zien in het advies wat de Raad van Cultuur deze maand uitbracht. Een kleine 0,5 procent van het podiumkunstbudget gaat naar urban arts en voor de popmuziek is er een aandeel van slechts 0,15 procent. Ter vergelijking stelt de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) op haar website: 61 procent van het podiumkunstenbudget gaat naar academische, gecomponeerde muziek (in de volksmond: klassiek).

Zoals de drie oprichters van SDF bepleiten in het statement én in het opinieartikel wat op 17 juni in het NRC verscheen: “We vragen de minister om zich te houden aan haar eigen visionaire woorden. Om daadwerkelijk ruimte te maken voor festivals in alle disciplines en meer geld beschikbaar te stellen voor de urban arts en popmuziek. Urban arts en pop zijn volwaardige kunstvormen, artistiek vernieuwend, van niveau en relevant, voor iedereen.” Het complete statement is te lezen op de website van Summer Dance Forever.

De officiële reactie op  het advies culturele basisinfrastructuur 2021-2024 vanuit onze branchevereniging VNPF aan minister Van Engelshoven is hier te vinden.

Achtergrond:

Het landelijke culturele subsidiestelsel wordt de culturele basisinfrastructuur (BIS) genoemd. Binnen de BIS wordt subsidie verstrekt aan culturele instellingen en aan landelijke cultuurfondsen. Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de toekenning van deze rijkssubsidies aan culturele instellingen.