Geplaatst op

Vacature: Algemeen artistiek directeur-bestuurder

We zijn op zoek naar een nieuwe algemeen artistiek directeur-bestuurder. Deze directeur-bestuurder is als algemeen en artistiek directeur verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Melkweg, vertegenwoordigt het artistiek profiel en zet de strategische lijnen voor de toekomst uit. Tevens draagt de directeur-bestuurder zorg voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, ziet toe op een planmatige opzet en uitvoering van de werkzaamheden, effectiviteit van processen en onderhoudt op proactieve wijze een passend netwerk op lokaal, landelijk en mondiaal niveau in de muziek- en cultuursector.

Meer informatie over deze vacature is hier te vinden.