Music that Matters: Iran Special

Melkweg en Movies that Matter bundelen de krachten en brengen een bijzondere zondagmiddag onder de naam ‘Music that Matters’, rond de huidige populaire muziekcultuur in Iran met twee steengoede films over de kracht van muziek. Aansluitend aan de hoofdfilm No One Knows About Persian Cats vindt een gesprek onder leiding van film en programmamaker Bahram Sadeghi plaats. Bovendien vertonen wij die middag ook de succes-documentaire Raving Iran.

Wat heeft zich de afgelopen tien jaar precies afgespeeld in de Iraanse muziek-scene? In reactie op de beperking in vrijheid van expressie zijn muziekscenes voor pop, rock, hiphop en elektronische muziek in Iran noodgedwongen underground gegaan. Wat betekent dit voor het artistiek functioneren van bands en artiesten? Welk effect hebben de recente politieke ontwikkelingen op de uitingen van populaire cultuur in Iran?  Welke rol speelt muziek in het verzet van jonge Iraniërs tegen onderdrukking?  Naar aanleiding van de films bespreekt Bahram Sadeghi met enkele gasten deze vragen, waarbij ieder van uit eigen bijzondere invalshoek zal reageren.

Programma

NO ONE KNOWS ABOUT PERSIAN CATS - Official Trailer