The Future Is Not What It Used To Be

​Trans Europe Halles, Melkweg en P60 organiseren van 2 t/m 4 april de interdisciplinaire conferentie The Future Is Not What It Used To Be, over nieuwe strategieën in de culturele sector voor zowel Nederlandse als internationale cultuurprofessionals. Het centrale thema tijdens de conferentie is de vraag wat de vooruitzichten zijn voor culturele organisaties in een tijd van teruglopende financiële middelen en een snel veranderende (Europese) maatschappij. Aan de internationale conferentie nemen cultuurprofessionals afkomstig uit meer dan 20 verschillende landen deel..

Melkweg en P60 zijn beide lid van Trans Europe Halles, een Europees netwerk van meer dan 50 culturele centra over heel Europa. Het netwerk is 30 jaar geleden in het leven geroepen ter bevordering van internationale samenwerking en de uitwisseling van ideeën en ervaringen. In april komen afgevaardigden van de verschillende centra naar Amsterdam en Amstelveen voor de conferentie The Future is Not What It Used To Be. De conferentie is tevens het slotevenement van Engine Room Europe, een driejarig Europees project in samenwerking met 11 partners waarin de Melkweg en P60 een grote rol hebben gespeeld..

Programma en vraagstukken
Tijdens de conferentie komen verschillende onderwerpen aan bod als Europese samenwerking, strategische marketing, duurzaamheid (zowel ecologisch als financieel), toekomstige scenario’s, campagne voeren voor cultuur, nieuwe businessmodellen en conceptontwikkeling. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van prikkelende keynote sprekers, hands-on workshops, masterclasses en internationale denktanks..

Wat zijn de huidige organisatiestructuren en verdienmodellen en in hoeverre zijn deze bestendig tegen toekomstige ontwikkelingen? Op welke wijze kunnen we kennisuitwisseling en samenwerking bevorderen tussen de culturele, commerciële en sociale sector? Innovatieve antwoorden op vragen als deze worden besproken door cultuurprofessionals afkomstig uit heel Europa.

Naast het dagprogramma is er ’s avonds meer ruimte voor informele netwerkmogelijkheden tijdens het diner en het artistieke avondprogramma (waaronder de Contemporary Art Tour Amstelveen en de Europese editie van hét Melkweg festival Helemaal Melkweg).

Voor wie is het?
Het congres is bedoeld voor mensen die werken in, of banden hebben met de culturele sector. Daarnaast worden beleidsmakers en politici uitgenodigd om mee te discussiëren over de toekomst van de culturele sector.

KLIK HIER voor meer info.