Ultimate Science

Ultimate Science

5G: The Trojan Horse

Max

Prijs € 14,40

Dit programma is volledig seated.

Let op: dit evenement heeft al plaats gevonden

Ultimate Science

5G: The Trojan Horse

Spreker: Emil Möller

In de nieuwe serie 'Ultimate Science' worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door mainstream media doorgaans worden vermeden.

In deze eerste editie duiken we in de complexe materie omtrent 5G, het snelle nieuwe draadloze communicatienetwerk wat 4G zal opvolgen. En ook in de bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna?

Sprekers

Eerst zal Emil Möller aan het woord komen over 5G, Emil interviewt daarna Barrie Trower via Skype. Aansluitend is er ruimte voor vragen uit het publiek.

  • 19:00 zaal open
    19:30 Ultimate Science ; 5G: The Trojan Horse
  • Tweet this