Artiest

Facturen mogen worden verstuurd naar: factuur@melkweg.nl

Stichting Melkweg
Lijnbaansgracht 234a
1017PH Amsterdam

KVK: 41200472
BTW: NL002959835B01

Als je als Nederlandse artiest optreedt in de Melkweg zijn er een aantal administratieve eisen waar aan voldaan moet worden. Je bent een Nederlandse artiest als je in Nederland aangifte doet bij de belastingdienst en dus een BSN-nummer hebt.

Er zijn meerdere mogelijkheden om uitbetaald te worden door de Melkweg:

- Via een boekingsbureau. Dit betekent dat afrekening qua bedrag, maar ook qua administratie via het boekingsbureau gaan en zij zullen alles met je afhandelen.

- Via een factuur. Je hebt een btw-nummer en kunt factureren. Wij ontvangen graag een factuur met alle door de belastingdienst gewenste factuureisen. Daarnaast willen we graag onderstaande tekst toegevoegd hebben op de factuur:

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking. Hierdoor kan echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zijn, maar de artiest of het gezelschap kiest er voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Bij een gezelschap geldt dit voor alle artiesten. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) aan de artiest of het gezelschap uitbetaald worden.

- Via de artiestenregeling. Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de artiestenregeling. Hiervoor vul je een gageverklaring in zijn geheel in en voeg je een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart (kopie voor- en achterkant) toe. Belangrijk is ook vraag 1i in te vullen, door ja in te vullen maak je gebruik van de kleine vergoedingsregeling (kvr) en hoef je tot € 163,00 (per persoon) geen belasting te betalen. Bij een controle van de belastingdienst zal je dit wel moeten verantwoorden.

Als de gage meer dan € 163,00 is (per persoon) dan zullen wij over het restant loonheffing afdragen en daardoor zullen de kosten voor het optreden hoger worden. Dit gaat altijd in overleg met de programmeur.

Gageverklaringen die niet volledig zijn ingevuld zullen niet in behandeling worden genomen.

Voor vragen kun je contact opnemen met factuur@melkweg.nl of degene met wie je al eerder contact had. Voor gespecialiseerd belastingadvies voor artiesten raden wij www.allarts.nl/ aan.