boeker

Van een boekingskantoor of tussenpersoon ontvangen wij graag een kopie van de inhoudingsplichtigenverklaring (IPV). Met de IPV neemt het boekingskantoor de inhoudingsplicht (zoals loonbelasting en premies werknemersverzekeringen) gekoppeld aan de artiestenregeling over. Een IPV kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.

Bij géén inhoudingsplichtigenverklaring
Heeft het boekingskantoor of tussenpersoon geen IPV dan hebben wij bij Nederlandse artiesten (een Nederlandse artiest heeft een Nederlands BSN-nummer) meer informatie nodig, zowel op de factuur als in een email of op een formulier.

De factuur van het boekingskantoor, waarop de gage van de artiest(en) staat, moet de onderstaande tekst bevatten:

Met dit optreden ontstaat geen dienstbetrekking. Hierdoor kan echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB en art. 4 Besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zijn, maar de artiest of het gezelschap kiest er voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Bij een gezelschap geldt dit voor alle artiesten. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de gage voor het optreden bruto (als uitkoopsom) aan de artiest of het gezelschap uitbetaald worden.

Daarnaast hebben we de NAW-gegevens nodig (naam, adres, postcode & woonplaats) van de artiesten die opgetreden hebben. Dit kan via email of via het formulier leden artiestengezelschap.

Bij buitenlandse artiesten hebben wij paspoortkopieën óf kopieën van een identiteitskaart (kopie voor én achterkant) nodig van alle artiesten die opgetreden hebben.