Giften

De Melkweg heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat een gift aan de Melkweg u fiscaal voordeel oplevert. Een eenmalige gift kunt u in mindering brengen op uw fiscale jaarinkomen, met een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Aan een periodieke gift in gelijke delen over een periode van vijf jaar is geen maximum gebonden. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een periodieke gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Als u gebruik wilt maken van de fiscale voordelen van periodieke schenking kunnen de afspraken schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. 

Wilt u de Melkweg steunen middels een periodieke gift, of overweegt u de Melkweg te steunen middels sponsoring of een legaat? Laat ons het weten via fondsenwerving@melkweg.nl, wij gaan graag met u in overleg over de mogelijkheden. 

Melkweg Young Creatives
Giften komen onder meer ten goede aan Young Creatives, dat speciaal bestemd is voor onze programma's en exposities met veelbelovende jonge artiesten, kunstenaars en beeldmakers. Ruimte geven aan talent is voor de Melkweg vanzelfsprekend en dit doen we dan ook al 50 jaar. Generaties bezoekers hebben ons podium leren kennen als de plek waar zij de 'sterren van de toekomst’ voor het eerst zagen. Voor meer informatie over Young Creatives we u naar deze pagina.

Aanvullende informatie over deze fiscale voordelen
Op deze pagina op de website van de Belastingdienst vind u meer informatie over de fiscale voordelen van giften aan instellingen met een ANBI-status.

Beknopte ANBI-informatie Melkweg
Stichting Melkweg
Lijnbaansgracht 234-A
1017 PH Amsterdam

KvK nr: 41200472
RSIN nr: 2959835

Samenstelling Raad van Toezicht: Martin Plak (voorzitter), Lara Ankersmit, Pay Kolmüs, Valentijn Brouwer, Marieke van Well, David Lauwen en Pepijn Kuyper.

Doelstelling van de Melkweg
Het organiseren en produceren van hoogwaardige activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en maatschappij, op nationaal en internationaal niveau voor een breed publiek, met een speciale focus op vernieuwing, bevordering van experimenten en ruimte voor jong talent en subculturen. Het aanbieden van een stimulerende omgeving om zo bij te dragen aan het bevorderen van sociaal bewustzijn en sociale cohesie, interactie tussen verschillende publieksgroepen en met aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving.